Showing all 23 results

Máy đếm tiền Xinda là giải pháp tốt nhất giúp bạn đếm tiền một cách tự động, công việc của bạn đơn giản chỉ là bỏ tiền vào khay và máy đếm tiền sẽ tự thực hiện trong thời gian ngắn.

Máy đếm tiền XINDA thời gian đếm tiền nhanh tốc độ đếm hơn 1000 tờ mỗi phút. Tự động phân biệt và đếm với nhiều loại mệnh giá khác nhau. Đếm được cả tiền polymer và tiền giấy.

Máy đếm tiền XINDA Phát hiện tiền giả một cách chính xác nhất.

Hotline: 0935125888 - 0935914888